Esnaf

İş yeri açmak isteyen kişilerin hali hazırda yararlanabileceği faizsiz devlet destekli kredi imkanları vardır. Kişilerin bu desteklerden yararlanması durumuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle faizsiz iş yeri kredisi çekmek için izlenmesi gereken yol hali hazırda iş yerini kurmuş ve faaliyette olan kişiler ya da henüz iş yerini kurmamış ve iş...
İş kurmak ve istihdama katkıda bulunarak ekonominin kalkınmasına yardımcı olmak isteyen ustalık belgesi sahibi esnafın işletmesini kurarken karşılaşacağı maliyetlerin üstesinden gelebilmesi adına geliştirilen sıfır faizli esnaf kredisi ürünü Halkbank tarafından tahsis edilmektedir. Bu açıdan ustalık  belgesi olanlara faizsiz kredi imkanı ve konuyla ilgili bilinmesi gereken diğer detaylar nelerdir gibi çeşitli...
KOBİ’ler ülke ekonomimizde çok ciddi bir paya sahiptir. Bu kapsamda her açıdan desteklenmesi gereken girişimciliğin devlet tarafında sahip olduğu bazı ayrıcalıklar bulunur. Bu ayrıcalıklar genel itibariyle finansal zorlukların üstesinden gelinmesi ve kuruluş masrafı gibi maliyetlerin karşılanmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla faizsiz dükkan kredisi çekmek istiyorum diyenler için püf noktalara ve dikkat edilmesi...
Ülke ekonomimizin çok büyük bir kısmını KOBİ’ler oluşturmaktadır ve son dönemde meydana gelen olumsuz ekonomik gelişmeler esnafın zor zamanlar geçirmesine neden olmuştur. Bu kapsamda KOBİ’lerin piyasadaki durgunluktan etkilenmemesini sağlamak amacıyla geliştirilen can suyu kredisi aracılığıyla ihtiyaçları faizsiz olarak vadelendirmek mümkündür. Dolayısıyla faizsiz cansuyu kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve...
KOBİ’lerin işlerini profesyonel seviyeye taşımak ve çeşitli konulardaki spesifik uzman desteği ihtiyacını karşılamak adına Expertara ZEN ile güçlerini birleştiren Koç Finans böylece KOBİ’leri daha yakından tanıma ve ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri KOBİ özelinde avantajlı şekilde pazarlama imkanına sahip olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin eline geçen fırsat ise Koçfinans 12 ay...
Tahsis edilen kredilerin katma değerinin yüksek olması ve üretime katkıda bulunulması nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilen finansmanların bazı durumlarda sıfır faizli olması mümkündür. Söz konusu durum genel itibariyle kredinin kullanım amacıdır. Sıfır faizli esnaf kredisi kullanmak isteyen esnaf, tahsis edeceği krediyi üretime ve istihdama katkıda bulunabilecek bir iş ya da...
Başta küçük esnaf olmak üzere KOBİ’lere sağlanan imkanlardan birisi de Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (EKKK) aracılığıyla tahsis edilebilen sıfır faizli kredidir. 2015 yılında başlatılan sıfır faizli esnaf kredisi 30 bin TL ile sınırlıdır fakat daha yüksek miktarlı ihtiyaçların karşılanabilmesi adına düşük faizli kredi teklifi de yapılmaktadır. 30 Bin TL Faizsiz  Esnaf...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri desteklemek amacıyla tahsis edilen KOSGEB faizsiz kredilerinde öncelik, KOSGEB’in de açıkladığı üzere küçük işletmelerindir. Bu ayrıcalık kapsamında ne kadar küçük bir işletme olunursa teşvikten yararlanma ihtimali de o denli yüksek olmaktadır. Girişimcilerin küçük işletme statüsünde sayılabilmesi için en fazla 10 kişi çalıştırması ve yıllık 1...
Kadın istihdamının arttırılması ülkemiz açısından ciddi bir amaçtır, çünkü kadınların iş gücüne katılması halinde ekonomide ciddi bir büyüme sağlanacak ve optimum düzeye ulaşma çabası bir nebze daha yerine getirilmiş olacaktır. Hali hazırda hem çalışmayan hem de eğitimde olmayan kadın sayısı çok yüksektir ve bu durum ekonominin dinamikleri açısından büyük bir...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak yıllardır faaliyetine devam eden KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere diğer bir deyişle esnafa faizsiz kredi vermektedir. Söz konusu kredi üretime katkıda bulunmak ve yeni istihdam sahaları oluşturarak ülke ekonomisini kalkındırmak amacıyla tahsis edilmekte ve buna bağlı olarak da çeşitli şartlara bağlanmaktadır. Esnaflar,...
Sayfa başına git