Çiftçi

Tarım ve hayvancılık sektörü son dönemlerde hiç şüphesiz hakkında en çok tartışılan ve konuşulan sektör. Bu sektörün öneminin nihayet giderek daha fazla anlaşılmasının sebebi ise köyden kente göçün artması ve bu faaliyetle uğraşmak isteyen kişi sayısının azalması. Yürürlüğe giren mevzuatlar, sertifikalı tohum ve daha fazlası üreticinin mahsul karlılığını ciddi şekilde düşürdü....
Ziraat Bankası sıfır faizli çiftçi kredileri için başvurular çok yakında başlayacak. Tarımla uğraşmak isteyen kişiler için hazırlanan bu destek uyarınca 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak, üstelik bu kredinin tahsis edilmesi sonrası ipotek ettirilebilecek arazi olması durumunda diğer devlet destekli teşviklere de katılım sağlanabilecek. Çiftçiye 100 bin TL...
Tarım ve hayvancılık konularında sağlanan desteklerden birisi de sondaj ve sulama kredileridir. Sağlanan sondaj ve sulama kredileri ile tarımsal üretimin modernizasyon yatırım maliyetlerinin karşılanması ve çok daha küçük alanlarda çok daha verimli tarımcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Çiftçilerin sıfır faizli sulama kredisi imkanından yararlanabilmesi için sağlaması gereken şartlar ve yerine getirmesi...
Sıfır faizle verilen krediler ve çeşitli hibe desteklerinin toplumda ciddi oranda rağbet görmesi, ülkemizin her geçen gün artış gösteren üretim alanlarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Yeni bir hibe desteği de, 2018 yılının başlarında verilmeye başlanacak. Proje kapsamında Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile beraber 100 bin aileye sıfır faizli krediler verilecek...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önerisi üzerine toplanan Bakanlar Kurulu 2016/9665 sayılı karar uyarınca Ziraat Bankası aracılığıyla hayvancılık yapmak isteyenlere devlet destekli faizsiz kredi vermeye başladı. Kredinin denetimi ve onaylanması konusunda yetkili kılınan kurum ise Tarım Kredi Kooperatifleri oldu. Gerçek veya tüzel olunması fark etmeksizin herkesin kullanımına açık olan kredinin tahsis...
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında çiftçilerin TKDK tarafından tahsis edilen IPARD desteklerinden yararlanması ve yüksek bütçeli yatırımların yarısından fazlasını karşılıksız yani geri ödemeyecek şekilde kredilendirmesi mümkündür. Özellikle kapasitesini büyütmek ve ihracat yapmak isteyen genç girişimcilere sağlanması planlanan bu desteklerin 2020 yılına kadar devam ettirilmesi Avrupa...
31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9665 sayılı karar uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteğiyle ve Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye faizsiz kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda çeşitli şartları sağlayan ve desteklenen konularda faaliyet gösterdiği belirlenen çiftçilerin faizsiz kredi imkanından faydalanması mümkündür. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) denetimine tabi olarak, Ziraat...
Çiftçilerin mutlaka sahip olması gereken traktör de devlet desteklerine konu olan araçlardandır ve bu kapsamda çiftçilikle uğraşanların devlet destekli traktör kredisi çekmesi mümkün olur. 2’nci el veya sıfır olmasına göre değişmeksizin Ziraat Bankası traktör kredisi için başvuru iletilebilir ve uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç duyulan traktör satın alınabilir. Devlet destekli Traktör...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığımız dönemde kurulmuştur ve yıllardır kırsal kesimin kalkındırılabilmesi için çeşitli hibe ve faizsiz kredi destekleri vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne katılması planlanan ülkelerde çiftçilik ile uğraşan kişilere doğrudan Avrupa Birliği bütçesinden ayrılan para ile IPARD desteklerini aktaran TKDK’nın kredi...
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, köyden kente göçün azaltılması ve kendi kendine yetebilen bir ülke profili oluşabilmesi için hayvancılığın desteklenmesi şarttır. Yürürlükteki mevzuatlar uyarınca da her yıl bütçe planı yapılırken en az % 1’lik payın tarım ve hayvancılık destekleri olarak verilmesi gerektiği ortadadır. Bu kapsamda çeşitli hibeler ve faizsiz krediler veren...
Sayfa başına git