Çiftçi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığımız dönemde kurulmuştur ve yıllardır kırsal kesimin kalkındırılabilmesi için çeşitli hibe ve faizsiz kredi destekleri vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne katılması planlanan ülkelerde çiftçilik ile uğraşan kişilere doğrudan Avrupa Birliği bütçesinden ayrılan para ile IPARD desteklerini aktaran TKDK’nın kredi...
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, köyden kente göçün azaltılması ve kendi kendine yetebilen bir ülke profili oluşabilmesi için hayvancılığın desteklenmesi şarttır. Yürürlükteki mevzuatlar uyarınca da her yıl bütçe planı yapılırken en az % 1’lik payın tarım ve hayvancılık destekleri olarak verilmesi gerektiği ortadadır. Bu kapsamda çeşitli hibeler ve faizsiz krediler veren...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın her yıl verdiği 30 bin TL’lik hibenin yetersiz olduğunu söyleyen süt sığırı yetiştiricileri bu nedenle hali hazırda üretim yapan girişimcilerin dahi iş yapmayı bıraktığını söyleyerek tepki göstermişti. Buna karşın, Ziraat Bankası aracılığıyla bir protokol imzalayan bakanlık, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu miktarda finansman desteği bulabilmesi için faizsiz...
Besiciliğin tanımı süt ya da et elde etmek için hayvan yetiştirmekle sınırlı değildir ve pek üzerine düşülmese de besicilik yapan bir girişimcinin pazarlama ve hayvan sağlığı gibi çeşitli konularda da bilgi sahibi olması gerekir. Çoğu zaman doğrudan hayvanla ilgilenmeyi gerektiren besicilik, kısa sürede para kazanılabilen bir girişim değil uzun vadeyle...
Fiyatların yükselmesiyle birlikte tüketiciden gelen şikayetler tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin artmasını sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlatılan köye dönüş projesi ile 30 bin TL hibe verilmeye başlamış, ancak hibenin yeterli olmadığının söylenmesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından bir açıklama yapılarak Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye sıfır...
Hayvancılıkla uğraşmak isteyen girişimcilere verilen devlet desteklerinden birisi de Ziraat Bankası yüzde sıfır faizli hayvancılık kredisidir. Bu kapsamda girişeceği hayvancılık işi için yatırım yapma imkanına sahip olan çiftçiler, çok daha büyük ölçekli ve verimli bir şekilde hayvan üretimini yapabilmektedir. Ziraat Bankası tarafından verilen bu kredi hacim olarak kullanılabilecek en yüksek...
Sayfa başına git