fbpx

Bu 10 Taktikle Paranızla Faizsiz Kazanç Sağlayabilirsiniz

En son faizsiz kampanyalar için abone olun !

Tasarrufları değerlendirmenin tek yolu faiz değildir ve hatta başvurulabilecek çoğu yol faiz gelirindense çok daha sağlam bir düzen oluşturmasına imkan vermektedir.

Sağlamdan kasıt geçtiğimiz yıl IMF (Dünya Bankası) tarafından İslam Bankaları’nın ele alınması sonrasında da tescillenmiştir IMF, katılım bankalarının ve katılım bankacılığı ilkelerinin bir gerekliliği olarak çok daha az risk almasından mütevellit ekonomik krizlerden çok daha az etkilendiğini ve tam çevirisiyle özel mevduat bankalarına nazaran çok daha sağlam bir düzen içerisinde olduğunu belirtmiştir. Faizin bu denli değişken olduğu şu günlerde faizsiz yatırım araçlarına yönelmek ve daha uzun vadede çok daha kazançlı yatırımlar yapmak mantıklı olacaktır.

Aşağıda bazı yatırım araçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir bu 10 taktikle paranıza faizsiz kazanç sağlayabilirsiniz.

(Yatırım tavsiyesi değildir)

1. Döviz Alım-Satımı

Döviz alım satımı günümüzde en sık kullanılan ve gerçekten de kişilerin yüksek miktarlarda gelir elde etmesini sağlayan faizsiz bir yatırım aracıdır. Döviz paritelerindeki dalgalanmalardan yararlanarak alım ve satım  yapan yatırımcı tahminlerinde yanılmaması halinde kısa süre içerisinde yüklü miktarda gelir elde edebilir.

Şu günlerde gerek siyasi krizler, gerek ekonomideki sorunlar nedeniyle paritelerin volatilitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Volatilite yani oynaklığın yüksek olması alım ve satım yapmak için çok daha fazla fırsat olduğunu dolayısıyla kazancın çok daha kısa süre içerisinde elde edilebileceğini işaret eden bir kavramdır.

Döviz alım-satımına başlamak için tek yapılması gereken herhangi bir katılım bankası, özel mevduat bankası ya da SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı firma üzerinden hesap açılmasıdır.

2. Kıymetli Maden Alım Satımı (Altın, Gümüş, Platin vb.)

Kıymetli maden alım ve satımı uzun vadede yatırımcısına çok yüksek miktarlarda gelir elde ettirmesiyle bilinen bir yatırım şeklidir. Geçtiğimiz yıllara ilişkin araştırma yapıldığında altının son 10 yıl içerisinde yatırımcısına % 300’den fazla getiri sağladığı görülecektir.

Fakat yatırım yapılabilecek tek değer altın değildir. İyi araştırma yapıldığında gümüşün ve platinin çeşitli sanayi kollarında kullanımının arttığı, bu vesileyle arzı azalırken talebi artan bu değerlerin de uzun vadede değerleneceği fark edilecektir. Dolayısıyla değerli madenlere yatırım yapmanın uzun vadede mantıklı olacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

Çoğu yatırım uzmanı değerli madenlerin mutlaka yatırım portföyünde bulunması gerektiğini belirtmekte, özellikle altını güvenli liman olarak tasvir etmektedir.

Altın yatırımı yapmaya başlamak için katılım bankası, özel mevduat bankası ya da aracı şirketlerden herhangi birisinde hesap açmak yeterli olacaktır. Yastık altında saklanması tavsiye edilmez.

3. Topraktan Ev Almak

Topraktan ev alarak anahtar teslim konutlara nazaran çok daha ucuza ev sahibi olunabilir ve ülke ekonomisinin gayrimenkul sektörüne lokomotif gözüyle baktığı şu günlerde bu sektöre yapılacak yatırımlar mantıklı olabilir.

Topraktan ev almanın olumlu yönlerine değinmeden önce bazı risklerinin de olduğunu bilmek gerekir. Örneğin satın aldığınız konut zamanında bitmeyebilir, yarım kalabilir ya da beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Bu nedenle ev topraktan dahi alınıyor olsa yalnızca ne kadara mal olduğuna bakılmamalı, inşaat sonrasında ne kadar değere ulaşacağı tahmin edilmelidir.

Bu tahmini yaparken elde edilecek en önemli veri muhitteki diğer konutlar ve bölgenin sosyo-ekonomik durumudur.

Topraktan ev almanın olumlu yönleri ise düşük maliyetle ciddi bir kazanç potansiyeli elde edilmesidir. Değerlemede her zaman istenen sonuç alınamasa dahi topraktan alınan evlerin büyük bir kısmının yatırımcısına ciddi gelir sağladığı gözlemlenmiştir.

4. Arsa Almak

Arsa almak da tasarrufların yatırıma çevrilmesi konusunda verilebilecek en mantıklı kararlardan birisidir. En basit haliyle düşünüldüğünde nüfus sürekli artmakta, ülke bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bu kapsamda tabii ki rant ihtiyacı da doğmaktadır ve tam da bu noktada arsaların değeri her geçen gün artmaktadır.

Kişilerin doğru yerlere yapacağı doğru değerdeki yatırımlar uzun vadede çok ciddi kazançlar elde etmesini sağlayabilmektedir. Üstelik reel bazda bir kar edilmesinden mütevellit ekonomik kriz vb. durumlarda dahi yatırımcılar zor durumda kalmaz.

Arsa alırken dikkat edilecek en önemli husus muhtemel satış zamanında elde edilecek gelirin ilgili yıla gelinceye dek gerçekleşen enflasyondan fazla olmasıdır. Aksi taktirde nominal anlamda bir kazanç elde edilmiş gibi olsa da reel anlamda zarara uğranılması muhtemeldir.

5. Katılım Hesabı Açmak

Katılım Bankaları daha önceden uzman personelleri aracılığıyla en risksiz yatırımları belirler ve bu yatırımları kategorize eder. Daha sonra yatırım yapmak isteyen kişilerin katılım hesabı aracılığıyla bu yatırıma katılmasını sağlar ve katıldığı oranda da ilgili kişiye kar payı ödemesi yapar.

Kar payı özel mevduat bankalarının verdiği faizden farklı olarak zarara uğranılması da mümkün olan bir kavramdır. Fakat katılım bankalarının yaptığı yatırımlardan, daha doğrusu katılım hesabı açan tüketicilerin tasarruflarını değerlendirirken zarar ettiği henüz görülmemiştir.

Bu durumun en temel sebebi yazının en başında da belirttiğimiz IMF’nin raporunda belirtildiği gibi katılım bankalarının olabilecek en risksiz araçlara verimli olabilecek en yüksek miktarda yatırım yapmasıdır. Yani bunu bir uzmanlık göstergesi olarak düşünmek gerekir.

Katılım bankası aracılığıyla açılabilen katılım hesapları aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık vadelerle yatırımcısına kazanç sağlayabilir.

6. Yatırım Hesabı

Katılım hesabı açmak isimli başlığın altında katılım bankalarının muhtemel yatırımları kategorize ettiğini söylemiştik. İşte kategorize etmenin en temel sebebi bazı yatırım araçlarının yatırım hesabı, bazılarının ise katılım hesabına ilişkin olmasıdır. Yatırım hesabı katılım hesabına nazaran daha fazla ortaklık anlamına gelmekte ve çok daha yüksek miktarlarla açılabilmektedir.

Yatırım hesabı açan kişi sadece belli sayıda kişinin katılımına izin verilen yatırımlara ortak olur ve katılım bankası önderliğinde vade sonunda yatırımından elde ettiği getirinin sahibi olur.

Yatırım hesabı açmak isteyen kişilerin her banka için belirlenen farklı miktarlardaki minimum limitlerle hesap açılışını gerçekleştirmesi gerekir. Örneğin Kuveyt Türk Katılım Bankası için bu limit 150 bin TL’dir. Daha küçük yatırımlar için oluşturulan alternatif yatırım hesabı için ise limit 20 bin TL’dir.

Yapılan yatırımla doğru orantılı olacak şekilde elde edilen kar da artacaktır.

7. Hisse Senedi Almak

Tasarruf sahiplerinin yatırım yapmayacak olsa dahi bilgi sahibi olması gereken, ekonominin mevcut düzeninin istikrarı için en gerekli yatırım araçlarından birisi de hisse senetleridir.

Hisse senetleri tasarruf sahiplerinin şirketlere ortak olmasını sağlayan muazzam araçlardır. Yatırımcılar doğru yatırımlar ve satın aldıkları hisse senetleri aracılığıyla şirketlerin büyümesiyle birlikte ciddi miktarda gelir elde edebilir.

Hatta çok mantıklı tercihler yapılması ve biraz da risk alınması halinde küçük miktarlarla bile zengin olmak mümkündür. Fakat bu zenginlik kesinlikle kısa bir süreçte gerçekleşmez. Hisse senedi yatırımı yapmak isteyen kişilerin mutlaka uzun vadeli olmadı orta vadeli yatırımlara odaklanması gerekir. Aksi taktirde yapılan yatırımlardan ciddi bir getiri elde edilemeyecektir.

Hisse senedi almak için katılım bankasına bağlı aracı kuruluşlarıyla çalışılması gerekir. Şirketlere ortak olunduğu için ilgili şirketin faizle çalışması durumunda faizsiz yatırım yaptığını sanan kişinin de faize bulaşması muhtemeldir.

Katılım bankasına bağlı çalışan aracı şirketler faizle çalışan şirketleri liste dışı tutmakta bu açıdan yatırımcıya ciddi bir kolaylık sağlamaktadır.

8. Forward Alım-Satım

Forward alım ve satım ilk bakıldığında kafaları çok kurcalayan fakat tam anlamıyla öğrenildiğinde ne kadar gerekli olduğuyla ilgili şaşkınlık uyandıran bir yatırım aracıdır.

Bu araç sayesinde ileri tarihte gerçekleştirilmek istenen bir işlem için emir verilir ve bu emir otomatik olarak yerine getirilir. Forward alım-satım sayesinde kişilerin basit bir matematikle dahi kar elde edebilmesi mümkündür. En sık kullanılma sebebi kur riskinden kurtulmaktır.

Forward işlemlerin döviz alım ve satım işlemleriyle eş zamanlı olarak başarılı şekilde gerçekleştiriliyor olması durumunda muazzam işlere imza atılabilir.

9. Kira Sertifikası

Kira sertifikası geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan yeni bir yatırım aracıdır. Kira sertifikası sayesinde bir konutun sadece bir kişiye değil bir gruba ait olması mümkün kılınmıştır. Konut fiyatlarının artması ve buna bağlı olarak tasarruf sahiplerinin yatırımlara temkinli yaklaşması sonrasında ortaya çıkan bu araç sayesinde sertifika satın alınabilir ve bir konuta ortak olunabilir.

Kira sertifikası ile alınan konutun herhangi bir kişiye kiralanması durumunda orta ve uzun vadede sabit getirili yatırım imkanı elde edilmiş olur.

Reel sektöre yapılan bir yatırım olması kaynaklı ülke ekonomisi için de değer taşıdığını belirtmek faydalı olacaktır.

10. Satış Ortaklığı

Pazarlama konusunda sorun yaşayan bir firma ya da girişimci ile anlaşmaya vardıktan sonra ürün ya da hizmetin pazarlanmasını üstlenerek satış ortaklığı üzerinden ciddi gelirler elde edebilir ve hatta şirketleşebilirsiniz.

Başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirebiliyor ve satış odaklı çalışıyorsanız çoğu firmanın danışmanlık hizmeti için dahi kapınızı aşındıracağından emin olabilirsiniz.

faizsiz kazanc yollari
faizsiz kazanc yollari

Biraz araştırma yapılması halinde günümüzde pazarlamanın ne kadar önemli bir konuma eriştiği görülebilecektir. Eğer pazarlama konusunda bilginiz zayıfsa ya da yoksa konuyla ilgili düzenlenen eğitimlere katılabilir ve işin üstesinden gelip gelemeyeceğinizi kestirebilirsiniz.

Hepsi Bu Kadar Mı?

Tabii ki de faizsiz yatırım araçlarının hepsi bu kadar değil. Kişiler kendi yetkinlikleri konuların üzerine gitmeleri halinde çok daha farklı ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilecektir. Burada belirtilen araçlar sadece bir fikir oluşturmak ve bakış açısı kazandırmak amacıyla listelenmiştir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım yaparken, tarafınızca yapılacak araştırmalar sonucunda, özgür iradenizle vereceğiniz kararlarla yatırım yapmanız daha doğru olacaktır.

Sitemizde daha önce detaylı bir şekilde ele aldığımız Faizsiz Yatırım Araçları Nelerdir konulu yazımızı okuyarak alternatif faizsiz kazanç yöntemlerine de göz atabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku