"faizsiz esnaf kredisi" ile Etiketlenen Konular

Tahsis edilen kredilerin katma değerinin yüksek olması ve üretime katkıda bulunulması nedeniyle esnaf ve sanatkarlara verilen finansmanların bazı durumlarda sıfır faizli olması mümkündür. Söz konusu durum genel itibariyle kredinin kullanım amacıdır. Sıfır faizli esnaf kredisi kullanmak isteyen esnaf, tahsis edeceği krediyi üretime ve istihdama katkıda bulunabilecek bir iş ya da...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak yıllardır faaliyetine devam eden KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere diğer bir deyişle esnafa faizsiz kredi vermektedir. Söz konusu kredi üretime katkıda bulunmak ve yeni istihdam sahaları oluşturarak ülke ekonomisini kalkındırmak amacıyla tahsis edilmekte ve buna bağlı olarak da çeşitli şartlara bağlanmaktadır. Esnaflar,...
Küçük esnafın dar boğazdan şikayet ettiği günümüzde hazine desteğiyle sunulan faizsiz kredi imkanı konusunda yetkili kılınan banka Halk Bankası’dır. Esnaflar, gerekli şartları sağlamaları halinde prosedürleri yerine getirerek faizsiz esnaf kredisi imkanından yararlanabilir. Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi Geçtiğimiz dönemlerde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, KOSGEB vb. kurumlar tarafından devlet desteğiyle sağlanan kredilere bir...
Esnaf ve sanatkarlar küçük ve orta ölçekli işletme statüsüne sahip olmaları halinde faiz ödemeden de ticari kredi kullanabilir. Geçtiğimiz dönemde Bakanlar Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda özellikle daha fazla istihdam yaratmak amacıyla büyümek isteyen işletmelere çeşitli faizsiz esnaf kredi ürünleri oluşturulmuştur ve bu faizsiz kredileri tahsis etmek konusunda yetkili kılınan kurum...
Ülke ekonomimizin ezici bir çoğunluğunu KOBİ yani esnaflar oluşturmaktadır. Bu nedenle iktisadi kalkınmanın gerçekleşebilmesi ve istihdamın artırılıp servetin büyük bir kesme yayılmasının sağlanabilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım yapılması şarttır. Bu yardımların hibe yani karşılıksız yapılması ekonomik buhrana sebep olacağından dolayı esnafa faizsiz kredi verilmesi para biriminin değerini...
Sayfa başına git