Hayvancılık

Hayvancılık sektöründe talebin arzdan fazla olmasına istinaden devlet kademesinde çeşitli girişimlerde bulunulmuş ve faizsiz kredi musluğu sonuna kadar açılmıştı. Bu kapsamda hayvancılıkta sıfır faizli kredi kullanma imkanını veren devlet söz konusu kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin çeşitli başvuru prosedürlerini yerine getirmesini ve gereklilikleri sağlamasını şart koşmuştu. Ziraat Bankası aracılığıyla tahsis edilen sıfır...
Tarım ve hayvancılık sektörünün son zamanlarda hakkında en sık konuşulan sektörlerin başında gelmesinin en önemli sebebi sektördeki arz eksiği, talep fazlasıdır. Devlet, söz konusu açığı yurt dışından ithal yöntemine başvurarak giderse de bunun geçici bir çözüm olduğunun ve üretimin teşvik edilmesi gerektiğinin farkındadır. Dolayısıyla hayvancılık yapmak için faizsiz kredi destekleri...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önerisi üzerine toplanan Bakanlar Kurulu 2016/9665 sayılı karar uyarınca Ziraat Bankası aracılığıyla hayvancılık yapmak isteyenlere devlet destekli faizsiz kredi vermeye başladı. Kredinin denetimi ve onaylanması konusunda yetkili kılınan kurum ise Tarım Kredi Kooperatifleri oldu. Gerçek veya tüzel olunması fark etmeksizin herkesin kullanımına açık olan kredinin tahsis...
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında çiftçilerin TKDK tarafından tahsis edilen IPARD desteklerinden yararlanması ve yüksek bütçeli yatırımların yarısından fazlasını karşılıksız yani geri ödemeyecek şekilde kredilendirmesi mümkündür. Özellikle kapasitesini büyütmek ve ihracat yapmak isteyen genç girişimcilere sağlanması planlanan bu desteklerin 2020 yılına kadar devam ettirilmesi Avrupa...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen sıfır faizli hayvancılık kredileri Avrupa Birliği ekonomik iş birliği ve gelişmekte olan ülkelere finansal yardımlar yapılması ile ilgili yürütmeliklerine tâbi geri ödemesiz desteklerdir. Bu kapsamda hayvancılık faaliyetleriyle ilgilenmek isteyen girişimciler çeşitli prosedürlerden geçtikten sonra finansal yardımlardan faydalanma imkanına sahiptir. TKDK Nedir? Avrupa Birliği,...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığımız dönemde kurulmuştur ve yıllardır kırsal kesimin kalkındırılabilmesi için çeşitli hibe ve faizsiz kredi destekleri vermeye devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne katılması planlanan ülkelerde çiftçilik ile uğraşan kişilere doğrudan Avrupa Birliği bütçesinden ayrılan para ile IPARD desteklerini aktaran TKDK’nın kredi...
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, köyden kente göçün azaltılması ve kendi kendine yetebilen bir ülke profili oluşabilmesi için hayvancılığın desteklenmesi şarttır. Yürürlükteki mevzuatlar uyarınca da her yıl bütçe planı yapılırken en az % 1’lik payın tarım ve hayvancılık destekleri olarak verilmesi gerektiği ortadadır. Bu kapsamda çeşitli hibeler ve faizsiz krediler veren...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın her yıl verdiği 30 bin TL’lik hibenin yetersiz olduğunu söyleyen süt sığırı yetiştiricileri bu nedenle hali hazırda üretim yapan girişimcilerin dahi iş yapmayı bıraktığını söyleyerek tepki göstermişti. Buna karşın, Ziraat Bankası aracılığıyla bir protokol imzalayan bakanlık, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu miktarda finansman desteği bulabilmesi için faizsiz...
Besiciliğin tanımı süt ya da et elde etmek için hayvan yetiştirmekle sınırlı değildir ve pek üzerine düşülmese de besicilik yapan bir girişimcinin pazarlama ve hayvan sağlığı gibi çeşitli konularda da bilgi sahibi olması gerekir. Çoğu zaman doğrudan hayvanla ilgilenmeyi gerektiren besicilik, kısa sürede para kazanılabilen bir girişim değil uzun vadeyle...
Fiyatların yükselmesiyle birlikte tüketiciden gelen şikayetler tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin artmasını sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlatılan köye dönüş projesi ile 30 bin TL hibe verilmeye başlamış, ancak hibenin yeterli olmadığının söylenmesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından bir açıklama yapılarak Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye sıfır...
Sayfa başına git