Devlet Desteği

Atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve üzerinde üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kiralanması işlemi yeni bir şey değil, daha önceki dönemlerde de buna benzer uygulamalara başvurulmuştu. Bu uygulama kapsamında devletten tarla kiralayan üreticiler, ilgili arazinin üzerinde üretim faaliyetlerini yerine getirebiliyor. İstihdamın artırılması amacıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında bilinmesi gerekenleri aktarmak,...
Üniversite eğitimine devam ettiği sırada maddi yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere devletin çeşitli destek programları kapsamında sosyal yardım yapılmaktadır. Bu sosyal yardım programlarından doğrudan üniversite öğrencisinin kendisi gibi ailesinin de yararlanması mümkündür. Bu açıdan devletten öğrencilere verilen tüm yardım desteklerine değinmek yararlı olabilir. Bu yazının içerisinde devletin üniversite öğrencilerine verdiği para yardımı,...
Kadınların ülke ekonomisinde ne kadar yer tuttuğunu gösteren kadın istihdam oranları ülkemizde maalesef oldukça düşüktür ve bu devletin ciddi bir potansiyelden istifade edememesi anlamına gelmektedir. Kadınların çalışma hayatı içerisinde yer almaya başlaması hem ülkenin ekonomik olarak daha iyi durumda olmasını sağlayacak hem de sosyal refah seviyesi artacaktır. Şimdilik çoğu kadın...
İhtiyaç sahibi, yakacak kömür ya da odun tedarik etmede sorun yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devletin sosyal yardım programları kapsamında devam ettirilen projelerden birisi de kömür yardımıdır 2019 yılında da bu projeye devam edilmektedir. Bu proje kapsamında yakacak ihtiyacı olan ailelere talebine ve stoklara bağlı olarak odun ve kömür tedarik...
İŞKUR öncülüğünde düzenlenen İşbaşı eğitim programları kapsamında katılımcılara günlük harçlık ödemesi yapılmakta. Bu harçlık ödemelerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar ve dikkat edilmesi gereken detaylar mevcut, ilgili program kapsamında destek ödemesinden yararlanacaklar için İŞKUR toplantılarına katılanlara günlük 50 TL para şartları, başvurunun nasıl yapılacağı ve türevi detaylara değinmek...
Sosyal devlet ilkesine uygun olarak çeşitli projeler başlatan ve bu projeler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere maddi, manevi destek olan devletin devam ettirdiği projelerden birisi de doğum yardımıdır. Doğum yardımı kapsamında çalışan ve doğum yapan annelerin maddi külfetin altından kalkabilmesi için ödeme yapılır. Bu ödemenin ne kadar olacağı çeşitlilik gösterebilmektedir, aşağıda...
Doğrudan annelere ya da sigortalı çalışan babaya istinaden anneye ödenen çocuk parası kapsamında ailelere sosyal yardımda bulunulmaktadır. Devlet genç nüfusun artışını teşvik amacıyla başladığı bu proje kapsamında her bir çocuk için değişen miktarlarda destek ödemesinde bulunmakta, ailelerin katlanması gereken maliyetlerin yükünü hafifletmektedir. Bu kapsamda çocuk parası sorgulama ve sonuç öğrenme,...
Nüfus artışı en basit haliyle devlet için borçlanılabilecek yeni bir vatandaş anlamı taşıdığı ve safi milli hasılanın doğrudan artmasına katkı sağladığı için önemli bir büyüme faktörüdür. Geçtiğimiz dönemlerde devletin doğumu teşvik etmesinin en önemli nedenlerinden birisi de tam olarak budur. Bu kapsamda atılan adımlardan birisi olarak yıllardır sosyal devlet anlayışına...
SGK aracılığıyla emekli olmanın hayalini kuran işçilerin çeşitli nedenlerle SGK’ya ödediği parayı toplu olarak geri alması mümkün. Fakat sık sık memurlara verilen emeklilik tazminatı ile karıştırılması itibariyle asgari ücretli işçi emekli olunca ne kadar toplu para alır, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir gibi çeşitli ayrıntılara değinip yanlış bilinenleri düzeltmek yararlı...
Sosyal devlet anlayışının ilkelerinden birisi olarak devletin çocuklu ailelere çeşitli sosyal ödemeler yapması gerekmektedir. Bu sosyal ödemelerden birisi de her ay yapılan çocuk yardımı parasıdır. Bu ödeme kapsamında çocuk yetiştiren ihtiyaç sahibi ailelere çocukları 18 yaşına gelinceye kadar her ay için belirlenen miktarda üç ayda bir defa ödeme yapılmaktadır. Bu...
Sayfa başına git