Faizsiz Kredi Araba Konut

Devlet Desteği

Devlet Destekleri Tarım Hayvancılık İş Kurma Hibe Krediler ve Faizsiz Krediler ile ilgili bilgi paylaşımı

Çiftçi Kayıt Sistemi, çiftçilerin lehine olan ve devlet desteğinden bilfiil faydalanmalarını sağlayan bir platformdur. ÇKS’ye kayıt yaptırmak isteyen kişilerin aklına...
Ziraat Bankası, devlet teşvikli faizsiz krediler konusunda yetkili kılınan bankaların başında gelmektedir ve bu kapsamda özellikle hayvancılık, tarım, KOSGEB vb. girişimcilikle...
Fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde deprem en önemli tehditlerden birisidir ve bu kapsamda 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların...
Evliliklerinin önündeki finansal sorunların üstesinden gelmek isteyen gençlerin devlet desteğiyle oluşturulan çeyiz hesaplarına başvurması ve ihtiyaç duyduğu sermayeyi belirli prosedürleri...
Yapacağı evlilik için tasarruflarını arttırmak isteyen vatandaşlara birikimlerinin % 20’si oranında devlet desteği verilmekte ve bir anlamda yapılan taksit ödemelerinden...
Turizm işiyle uğraşmak ya da var olan işletmesinin ölçeğini büyütmek isteyen girişimciler KOSGEB aracılığıyla tahsis edilen Sıfır faizli Turizm kredisi ve hibe desteklerinden...
Atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması ve üzerinde üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazine arazilerinin kiralanması işlemi yeni bir şey değil, daha önceki...
Sosyal devlet anlayışının bir ilkesi olarak çeşitli nedenlerle işsiz kalan kişilere yapılan ödemeye işsizlik maaşı ödemesi denilir. İşsizlik maaşı ödemesinden...
Ülke ekonomisi için en önemli konulardan birisi olan ticaret ve bu ticaret içerisinde de ihracat için devletin çeşitli teşvik mekanizmaları...
Doğrudan annelere ya da sigortalı çalışan babaya istinaden anneye ödenen çocuk parası kapsamında ailelere sosyal yardımda bulunulmaktadır. Devlet genç nüfusun...
Geçtiğimiz dönemde yayımlanan bir istatistik uyarınca Türkiye nüfusunun yaklaşık % 12’lik kesimini engelli bireylerin oluşturduğu tespit edilmişti. Bu kapsamda nüfusun...
İş yeri kurmak için kredi çekmek isteyen girişimcilerin mutlaka devlet teşviki ya da devlet destekli kredi gibi imkanlardan yararlanması gerekir....
İş kurmak, işini geliştirmek ve yeni istihdam sahaları oluşturmayı amaçlayan girişimciler devlet destekli faizsiz kredi ve hibe imkanlarından yararlanabilir. Söz...
Üniversite eğitimine devam ettiği sırada maddi yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere devletin çeşitli destek programları kapsamında sosyal yardım yapılmaktadır. Bu sosyal...
Sosyal devlet ilkesine uygun olarak çeşitli projeler başlatan ve bu projeler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere maddi, manevi destek olan devletin...
Sosyal devlet anlayışına uygun olarak çalışmak istediği halde çeşitli nedenlerle işten ayrılan ve işsiz kalan vatandaşlara yeni bir iş buluncaya...
İŞKUR öncülüğünde düzenlenen İşbaşı eğitim programları kapsamında katılımcılara günlük harçlık ödemesi yapılmakta. Bu harçlık ödemelerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken...
Sosyal devlet anlayışının ilkelerinden birisi olarak devletin çocuklu ailelere çeşitli sosyal ödemeler yapması gerekmektedir. Bu sosyal ödemelerden birisi de her...
12